itenesrorubg

ЗА КОМПАНИЯТА

РАЗСАДНИЦИ КЛАУДИО КОЛЛА e земеделска компания, която произвежда повече от 3 милиона присадени лози от винени и десертни сортове разпространени в цялата национална и интернационална територия.

Размножителният материал, както подложките, така и калемите, в по-голямата си част са собствено производство, под строгият контрол на продуктовите мениджъри. Нашата Компания притежава 25 хектара лозя за добив на калеми, 15 хектара за добив на подложки и 35 хектара Разсадник.

Ние сме и учредители на АМПЕЛОС , консорциум от италиански разсадници , създаден през 1999 г., с цел сортов подбор на нови клонове разпространени в страната. Към днешна дата вече сме подбрали повече от петдесет нови клона и работим върху клоналният подбор и санитарно-генетично подобрение на различните сортове.
Нашите лози изнасяме в повечето европейски страни, като:Австрия, България, Хърватия, Франция, Гърция, Германия, Косово, Румъния, Словения, Испания и Унгария.